0086-28-85540220
Viaggio nel Attraverso di Tibet. Viaggio Avventura di Fuoristrada con 4x4 in Tibet

Scopri il Tibet con i viaggi nel attraverso con auto, minivan, SUV o pullman: viaggio nel attraverso di Sichuan-Tibet, viaggio nel attraverso di Yunnan-Tibet, viaggio nel attraverso di Tibet-Xinjiang, viaggio nel attraverso di Tibet-Nepal. Durante il viaggio nel attraverso del Tibet, non solo ti godrai il bellissimo paesaggio, ma incontrerai anche più gente del posto.

Overland Tour from Beijing via Xian, Lhasa and Everest to Kathmandu
By Rail from Beijing via Xian to Lhasa and Road Tour to Nepal
Giorni 15 di Viaggio Privato | Beijing – Xian – Xining – Tibet Train – Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Shegar – Rongbuk / Everest – Paiku Tso / Xixiabangma - Kyirong – Kathmandu
Highlights
Visualizza Dettagli
Viaggio via Terra da Lhasa via Everest a Kathmandu
Viaggio Avventuroso da Lhasa sull'Everest, dall'Himalaya a Kathmandu
Giorni 10 di Viaggio Privato | Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Shegar – Rongbuk / Everest – Paiku Tso / Xixiabangma - Kyirong – Kathmandu
Highlights
Visualizza Dettagli
Overland Tour from Kathmandu via Lhasa and Xian to Beijing
Road Travel and Train Travel Kathmandu - Lhasa - Xian - Beijing
Giorni 16 di Viaggio Privato | Kathmandu – Kyirong – Paiku Tso / Xixiabangma - Shegar – Shigatse – Gyantse – Yamdrok - Lhasa – Tibet Train – Xian - Beijing
Highlights
Visualizza Dettagli
Viaggio via Terra da Lhasa a Kathmandu
Guida Avventurosa dal Tibet al Nepal
Giorni 9 di Viaggio Privato | Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Shegar - Paiku Tso / Xixiabangma - Kyirong – Kathmandu
Highlights
Visualizza Dettagli
Viaggio via Terra dal Tibet allo Xinjiang
Viaggia da Lhasa attraverso il Tibet Occidentale attraverso Kailash a Kashgar
Giorni 14 di Viaggio Privato | Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Lhatse – Saga – Paryang – Manasarovar – Darchen / Kailash – Tirthapuri – Tsada - Shiquanhe - Bagong Tso – Domar - Dahongliutan – Mazar - Yecheng – Kashgar
Highlights
Visualizza Dettagli
Viaggio via Terra dal Sichuan al Tibet sull'Autostrada G318
Chengdu - Lhasa Viaggio della Strada sulla Rotta Sud dell'Autostrada Sichuan – Tibet
Giorni 12 di Viaggio Privato | Chengdu – Yaan – Kangding – Tagong - Xinduqiao – Yajiang - Litang – Batang - Markam – Zuogong – Ranwu – Lulang - Linzhi – Basum Tso – Gandan - Lhasa
Highlights
Visualizza Dettagli
Viaggio via Terra dal Sichuan via Yunnan al Tibet
Esplorazione Kham in Sichuan e Yunnan, Guida avventurosa in Tibet
Giorni 17 di Viaggio Privato | Chengdu – Wolong – Siguniang Shan – Danba - Tagong - Xinduqiao – Yajiang - Litang – Daocheng – Shangri-La Town - Yading - Shangri-La Town – Qingde - Xiangcheng – Derong – Benzilan - Dechen - Feilai Si / Meili Xueshan and Mingyong Glacier - Markam – Zuogong – Baxoi – Ranwu – Bome – Lulang - Linzhi – Basum Tso – Gandan – Lhasa
Highlights
Visualizza Dettagli
Viaggio via Terra attraverso Kham in Tibet
Viaggio Naturale e Culturale nel Sichuan Occidentale e nel Tibet Orientale
Giorni 17 di Viaggio Privato | Chengdu – Dujiangyan – Wolong – Siguniang Shan – Danba – Tagong – Garze – Yarchen Gar – Garze – Yilhun Lhatso - Dege – Baiyu – Batang – Zuogong – Ranwu – Lulang – Linzhi – Basum Tso – Gandan – Lhasa
Highlights
Visualizza Dettagli
Viaggio via Terra dallo Yunnan al Tibet
Viaggio Classico nel Yunnan, Viaggio via Terra da Kunming a Lhasa
Giorni 16 di Viaggio Privato | Kunming – Dali – Xizhou – Shaxi - Lijiang – Tiger Leaping Gorge - Shangri-La – Benzilan - Dechen - Feilai Si / Meili Snow Mountain and Mingyong Glacier - Markam – Zuogong – Ranwu – Lulang - Linzhi – Basum Tso – Gandan – Lhasa
Highlights
Visualizza Dettagli
Viaggio della Via Terra dal Tibet allo Xinjiang con Escursionismo intorno a Kailash
Viaggio della Via Terra dal Tibet occidentale fino allo Xinjiang con Escursionismo a Kailash
Giorni 17 di Viaggio Privato | Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Lhatse – Saga – Paryang – Manasarovar – Trekking around Kailash – Tirthapuri – Tsada – Shiquanhe – Bagong Tso – Domar – Dahongliutan – Mazar – Yecheng – Kashgar
Highlights
Visualizza Dettagli
Viaggio Terrestre dal Tibet allo Xinjiang con Everest e Escursionismo intorno a Kailash
Viaggio Terrestre attraverso il Tibet occidentale fino allo Xinjiang con Escursionismo a Everest e Kailash
Giorni 18 di Viaggio Privato | Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Rongbuk / Everest – Paiku Tso / Xixiabangma – Saga – Paryang – Manasarovar – Darchen - Kailash Trekking - Darchen – Tirthapuri – Tsada – Shiquanhe – Bagong Tso – Domar – Dahongliutan – Mazar – Yecheng – Kashgar
Highlights
Visualizza Dettagli
Viaggio Terrestre dal Tibet al Nepal con Escursionismo intorno a Kailash
Viaggio Terrestre da Lhasa a Kathmandu con l'Escursionismo a Kailash nel Tibet Occidentale
Giorni 15 di Viaggio Privato | Lhasa – Yamdrok – Gyantse – Shigatse – Saga - Manasarovar – Darchen - Kailash Trekking - Darchen – Paryang – Saga - Kyirong (Jilong) – Kathmandu
Highlights
Visualizza Dettagli

1 2